Sproget er din lygte

Sproget er din lygte

Sproget er din lygte

Skrevet af Mette Holm

”Hvorfor får vi aldrig noget ud af vores møder”? versus ”Hvordan sikrer vi os, at vores møder er effektive”? Udgangspunktet er det samme. Nemlig at møderne ikke er effektive. Men spørgerne lyser gennem deres valg af spørgsmål på to forskellige virkeligheder og muligheder for dem selv.

Vi har den seneste tid arbejdet en del med anerkendende kommunikation i en stor offentlige virksomhed – og lygtens betydning for hverdagens fokus er blevet mere og mere synlig for os.

Hvis problemerne er det eneste, vi lyser på, så er problemer også det eneste, vi giver os selv mulighed for at se. Derved forbliver udvikling og nyskabelse i mørket. Vores lygte bestemmer med andre ord, om vi er eksperter og skarpsynet i problemer eller i muligheder og løsninger.

Fordelen ved problemer er, at de er så nemme at få øje på. Udfordringen er, at de ikke forsvinder bare fordi vi identificerer og analyserer dem. Der er derimod en tendens til, at de vokser, når vi fokuserer på dem. Inden for psykologien er det et kendt fænomen, som kaldes pygmalion-effekten eller selektiv perception: Vi ser og er selv med til at skabe det, vi forventer.

Betyder det så, at vi kun skal have ”happy talk” i en virksomhed – og for enhver pris undgå at tale om problemer? På ingen måde! Vi skal blot være bevidste om, hvor stor betydning vores lygte og dermed vores fokus har på det, vi ser. Hvordan vi forstår en konkret situation, afhænger af hvad vi vælger at lægge mærke til. Der vil altid være noget, vi fremhæver, mens vi overser noget andet. Og det vi lægger mærke til, er også det vi agerer ud fra – og derfor bliver det selvforstærkende.

Dette tydeliggør et vigtigt aspekt i forhold til anerkendende kommunikation, som bygger på de socialkonstruktionistiske grundprincipper om, at sproget skaber vores virkelighed. De ord, metaforer og vendinger vi bruger, afgør med andre ord hvilken retning, vi går i. Derfor møder vi til tider frustration, når man pludselig kalder ”borgere” for ”kunder” eller ”servicemedarbejdere” for ”værtinder”. Ordene er med til at skabe vores adfærd – og er dermed en spændende, vital og effektiv medspiller i vores erhvervsliv.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Hold dig løbende opdateret med nyt fra CoLearning om ny viden, aktiviteter og udbud af efter- og videreuddannelse.

Sammen skaber vi viden, læring og vækst