PROJEKTLEDER

Vil du arbejde med udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse? Så er denne uddannelse inden for projektledelse noget for dig, hvor du bliver rustet til at arbejde professionelt med et projekt fra start til slut. Du lærer at opdele projekter i målbare hoved- og delmål og får redskaber til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien.

Dato:


Lederens projektplanlægning

Fagkode: 40593
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau. Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation. Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier. Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau. Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

 

Projektledelse

Fagkode: 40594
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau. Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder. Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet. Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter. Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

 

Ledelse af forandringsprocesser

Fagkode: 43572
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår:

  • Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation.
  • Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser.
  • Lederroller i forandringsprocessen.

 

Lederens forhandlingsteknik

Fagkode: 43575
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan, som et element i ledelsesfunktionen, gennemføre forhandlinger med f.eks. kunder og leverandører på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår:

  • Identificering af forhandlingssituationen, dens faser og faldgruber.
  • Forhandlingsstile og anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer på et grundlæggende niveau, herunder spørge- og lytteteknikker.

 

Resultatbudgettering

Fagkode: 45971
Varighed: 2 dage

Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen. Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter. Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat.

 

Projektudvikling og gennemførelse

Fagkode: 45987
Varighed: 2 dage

Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Deltagerne kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. I forbindelse med udformningen af projektet, kan deltageren formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser, inkl. hoved- og delmål, herunder udarbejdelse af aktivitets- og ressourceoversigt. Deltageren kan desuden udarbejde et forslag til en tidsplan til at styre efter.

 

Projektorienteret arbejde

Fagkode: 45988
Varighed: 2 dage

Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.

 

Udarbejdelse af projektrapporter

Fagkode: 45989
Varighed: 2 dage

Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Deltageren kan udarbejde en problemformulering, der er styrende for projektarbejde og rapportskrivning samt afgrænse et problemområde således at der er foretaget bevidst til- og fravalg. Deltageren kan konkludere på en analyse og opbygge en projektrapport således at der er sammenhæng imellem problemformulering, analyse og konklusion. Endelig kan deltageren præsentere resultatet af projektet i rapportform, anvende retningslinier for god rapportskrivning og omsætte projektets hovedkonklusioner i kort form, eksempelvis som nyhed på nettet, intern nyhedsformidling mv.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Hold dig løbende opdateret med nyt fra CoLearning om ny viden, aktiviteter og udbud af efter- og videreuddannelse.

Sammen skaber vi viden, læring og vækst