DET ER SKET 2016

Konsulentopgaver

Post Danmark (600 mand)
Forløb: Forandringsproces – fra gruppe til team

Orskov
Forløb: MUS-forløb

LandboNord
Forløb: Planlægning af personlig effektivitet m. økonomimedarbejder

Park og Vej (leder og medarbejdere)
Forløb: Udvikling og implementering af ny organisationsstruktur

HG Electrics
Forløb: Udvikling af projektledelse og fælles projektstyringsmodel, samt brug af Microsoft Projects.

Frederikshavn Havn
Forløb: Opkvalificering af IT-kompetencer

Frederiskhavn Kommune
Forløb: Opstart og træning af Facebook

SSK
Forløb: Fælles pædagogik

Bibliotek og Borgerservice
Forløb: Værtsskab

Bring Cargo
Forløb: Præsentationsteknik

Herman Bang
Forløb: Lederudvikling

SSK
Forløb: Fusion, Strategi,Organisatorisk udvikling via en fælles pædagogisk platform ved den anerkendende kommunikation og pædagogik

Nyform
Forløb: Opkvalificering af IT-kompetencer

1. Eskadre
Forløb: Engelsk – træning af sejlende enheder mellem Grønland & Island (Engelsk på åbnet han mellem isbjerge)

BDO
Forløb: Business engelsk

Frederikshavn Kommune
Forløb: Talentudvikling

AAU – Tek. Nat Sund
Forløb: Organisation i bevægelse – vi sætter rammen for den fremtidige retning for organisationen

AAU – Institut for Byggeri & Anlæg
Forløb: Kommunikation, arbejdsglæde og facilitering

Kriminalforsorgen
Forløb: Kvalitet, effektivitet og trivsel gennem social kapital

Flyvestation, Aalborg
Forløb: Chefseminar omkring social kapital

Militær Politi, Aalborg
Forløb: Chefseminar omkring social kapital

Victor A/S
Forløb Facilitering af strategiproces ved skabelse af fælles kultur ved fusion

Rais
Forløb: Grundlæggende Mailchimp

Stidsholt efterskole
Forløb: Strategiudvikling med ledergruppe

SSK
Forløb: Udvikling af kommunikationsstrategi

 

Akademifag

Teamledelse (40 teamkoordinatorer fra Frederikshavn Kommune)

Projektstyring (30 mand)


Skriftlig kommunikation (50)

 

Ledelse i praksis

Strategisk lederskab


Voksenliv & læring


Underviserrollen under forandring


Organisation og arbejdspsykologi

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Hold dig løbende opdateret med nyt fra CoLearning om ny viden, aktiviteter og udbud af efter- og videreuddannelse.

Sammen skaber vi viden, læring og vækst