COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING

Coaching er en løsningsorienteret kommunikationsform, der bevidstgør, ansvarliggør og motiverer. Ved at anvende den coachende tilgang i din kommunikation kan du bryde vaner, fastlåste tankemønstre og påvirke til nytænkning, adfærdsændring og positiv udvikling hos både individer og grupper. Tilgangen åbner muligheder for effektiv konflikthåndtering, samspil og udvikling på arbejdspladsen.

På dette udviklingsforløb får du værktøjer og træning i de mest basale coachingteknikker, der gør dig i stand til at anvende coaching i din kommunikation, konflikthåndtering, rådgivning og ledelse. Undervisningen ruster dig til at anvende konkrete teknikker, der virker i dit daglige arbejde og ledelse.

Du kan vælge at deltage i hele pakken, som i alt varer otte dage, eller du kan vælge at deltage i de kurser, som du ønsker.

 


Coaching som ledelsesværktøj

Fagkode: 44633
Varighed: 3 dage

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling. Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching. Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og introducere metoden overfor medarbejdere.

 

Kommunikation som ledelsesværktøj

Fagkode: 47751
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

 

Konflikthåndtering

Fagkode: 46493
Varighed: 3 dage

Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Hold dig løbende opdateret med nyt fra CoLearning om ny viden, aktiviteter og udbud af efter- og videreuddannelse.

Sammen skaber vi viden, læring og vækst